ORLEN Synthos Green Energy

ORLEN Synthos Green Energy to spółka powołana przez ORLEN S.A. i Synthos Green Energy S.A. Chcemy odegrać wiodącą rolę we wdrażaniu modułowych reaktorów jądrowych w Polsce, przyczyniając się do efektywnej dekarbonizacji elektroenergetyki, ciepłownictwa oraz przemysłu. Naszą misją jest zbudowanie floty reaktorów BWRX-300, które staną się ważną częścią miksu energetycznego kraju, zapewniając gospodarstwom domowym i przemysłowi stabilną energię elektryczną o zerowej emisji dwutlenku węgla.

Strona www: https://osge.com/