9.30 - 10.00 REJESTRACJA, OTWARCIE KONFERENCJI

10.05 – 10.30 ROZMOWA JUSTYNY PISZCZATOWSKIEJ Z MACIEJEM BANDO PEŁNOMOCNIKIEM RZĄDU DS. STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ

10.30 – 11.00 ROZMOWA MICHAŁA NIEWIADOMSKIEGO Z MIŁOSZEM MOTYKĄ, WICEMINISTREM KLIMATU I ŚRODOWISKA - miejsce energetyki jądrowej w PEP2040

11.00 – 11.30 PREZENTACJA 1 - RAPORT NA TEMAT FINANSOWANIA ATOMU - Dr Mateusz Zawistowski, Zenith

11.30 – 12.15 SESJA 1: FINANSOWANIE ENERGETYKI JĄDROWEJ

Paneliści (kolejność alfabetyczna)

 • Thierry DESCHAUX – Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa EDF w Polsce
 • Matthew HONEYBEN – Partner, Energy & Climate Change Team in London, CMS
 • Łukasz JAGIEŁŁOWICZ – Zastępca Dyrektora Pionu Prawnego w Polskie Elektorwnie Jądrowe
 • Joanna SMOLIK – Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Mateusz ZAWISTOWSKI – Zenith

Moderatorka:
Dr Bożena HORBACZEWSKA – Adiunkt w Katedrze Ekonomii II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

12.15 – 12.30 ROZMOWA MICHAŁA NIEWIADOMSKIEGO Z SZCZEPANEM RUMAN, Prezesem Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA, na temat aktualnego statusu projektu nuklearnego.

12.30 – 12.45 Przerwa kawowa

12.45 - 13.00 PREZENTACJA 2: POTENCJAŁ POLSKICH FIRM W ŁAŃCUCHU DOSTAW - Andrzej Sidło, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

13.00 – 13.45 SESJA 2: BUDOWA LOCAL CONTENT DLA WIELKOSKALOWEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ I SMR

Paneliści (kolejność alfabetyczna)

 • Magdalena CZUBA – WĄSOWSKA – Wiceprezes Zarządu, Energomontaż Północ – Gdynia
 • Andrzej GÓRA – Doradca Zarządu, Grupa CRH, spółka LEVIAT
 • Dagmara PERET – Vice President, Country Executive, GE Hitachi Nuclear Energy, Part of GE Vernova
 • BOGDAN PILCH – Dyrektor Generalny, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
 • Andrzej SIDŁO – Radca, Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Paweł SMOLIŃSKI – Dyrektor Departamentu Innowacji, Urząd Dozoru Technicznego

Moderatorka:
Justyna PISZCZATOWSKA– Redaktor naczelna Green-news.pl

13.45 - 14.00 PREZENTACJA 3: LINIE HVDC - Leszek Resner - Dyrektor ds. Technologii i Rozwoju - Główny Technolog Zakładu Bydgoszcz, Tele-Fonika Kable

14.00 – 14.45 SESJA 3: WYPROWADZENIE MOCY Z ELEKTROWNI JĄDROWYCH

Paneliści (kolejność alfabetyczna)

 • Stanisław GAWŁOWSKI – Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. klimatu, Senat RP
 • Piotr MATCZAK – Wice Prezes Zarządu Prysmian Poland
 • Robert PAPROCKI – Pełnomocnik Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. ds. Integracji Elektrowni Jądrowych z KSE
 • Piotr TOMCZYK – Członek Zarządu ENPROM

Moderator:
Michał NIEWIADOMSKI – Founder and CEO Klubu Energetycznego

14.45 – 15.15 Przerwa kawowa

15.15 – 15.30 PREZENTACJA 4: ELEKTROWNIA JĄDROWA A SPOŁECZNOŚCI LOKALNE

 • WPROWADZENIE – Thierry DESCHAUX  – Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa EDF w Polsce
 • PREZENTACJA – Jean – Marie BOURSIER  – Site VP of the Paluel Nuclear Power Plant

15.30 - 16.15 SESJA 4: ELEKTROWNIA JĄDROWA W PRAKTYCE – CZYLI JAKIE WARUNKI MUSZĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE BY POWSTAŁA SIŁOWNA NUKLEARNA

Paneliści (kolejność alfabetyczna)

 • Łukasz KOSZUK – Prezes Fundacji Forum Atomowe
 • Dr inż. Krzysztof KRÓL – Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
 • Piotr KUMMER – Polskie Elektrownie Jądrowe
 • Wojciech WROCHNA – Wiceprezes Orlen Synthos Green Energy
 •  Katarzyna ZASADNI – Senior Lead Engineer at Pallas, Netherlands Women in Nuclear Polska

Modeartor:
Wojciech JAKÓBIK – Redaktor naczelny BiznesAlert.pl

16:15 - 17:30 Obiad + networking