9:15 OTWARCIE

9.30 - 10.00 PREZENTACJA RAPORTU

10.00 – 10.30 ROZMOWA Z MINISTREM KLIMATU I ŚRODOWISKA - MIEJSCE ENERGETYKI JĄDROWEJ W PEP2040

10.30 – 11.45 Sesja 1: FINANSOWANIE ENERGETYKI JĄDROWEJ

11.45 - 12.00 Przerwa kawowa

12.00 - 13.15 Sesja 2: BUDOWA LOCAL CONTENT DLA WIELKOSKALOWEJ ENERGETYKI JĄDROWEJ I SMR

13.15 - 13.30 Przerwa kawowa

13.30 - 14.45 Sesja 3: ELEKTROWNIA JĄDROWA W PRAKTYWCE – CZYLI JAKIE WARUNKI MUSZĄ ZOSTAĆ SPEŁNIONE BY POWSTAŁA SIŁOWNA NUKLEARNA

14.45 - 15.30 Przerwa obiadowa

15.30 – 16.45 Sesja 4: DEZINFORMACJA W OBSZARZE ENERGETYKI JĄDROWEJ – JAK JEJ SKUTECZNIE PRZECIWDZIAŁAĆ

16.45 - 17.00 PODSUMOWANIE KONFERENCJI