MACIEJ BANDO

Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej i podyplomowych studiów „Biznesu i Zarządzania”. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. „Człowiek Roku” EuroPower, „Bursztyn Polskiej Energetyki”, „Platynowy Megawat”-nagroda Towarowej Giełdy Energii, „Optimus”-nagroda Pracodawcy RP. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał jako doradca, projekt manager, dyrektor departamentu oraz członek zarządu i rad nadzorczych. Od dziesięcioleci związany z energetyką w podsektorze wytwarzania i dystrybucji. Od 2011 r. początkowo jako Wiceprezes, a następnie jako Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Po zakończeniu kadencji w połowie 2019 r. powrócił do działalności doradczej. Unikalnym doświadczeniem zdobytym w „Elektrowniach Szczytowo-Pompowych” S.A (obecnie PGE EO S.A), PGE Dystrybucja S.A., firmie projektowo-inżynieryjnej Systra S.A i jako regulator polskiego rynku energii dzieli się prowadząc szkolenia i kursy.
Rozwiń Zwiń

MAGDALENA CZUBA - WĄSOWSKA

Wiceprezes Zarządu, Energomontaż Północ – Gdynia
Doktor nauk prawnych, adwokat, menadżer
Wiceprezes Zarządu Energomontaż-Północ Gdynia S.A.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiej Morskiej Izby Energetyki Wiatrowej

Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych, kontraktowych i korporacyjnych oraz w prawie europejskim i administracyjnym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa energetycznego, pomocy publicznej i projektów infrastrukturalnych.
Ekspert w aspektach regulacyjnych działalności podmiotów publicznych i prywatnych w sektorze użyteczności publicznej oraz w obszarze polskiego i unijnego prawa ochrony konkurencji i koncentracji przedsiębiorców.
Specjalista w zakresie legislacji. Autor założeń legislacyjnych oraz obowiązujących aktów normatywnych, m.in. w zakresie prawa energetycznego, odnawialnych źródeł energii, działania instytucji publicznych, udzielania pomocy publicznej.
Wykładowca akademicki w latach 2005-2023 r. Prowadzi szkolenia i wykłady. Autor publikacji naukowych.
Rozwiń Zwiń

THIERRY DESCHAUX

Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa EDF w Polsce
Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym. Z Grupą EDF związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Przez 15 lat pracował we Francji zajmując się zagadnieniami energetyki jądrowej w obszarach: inżynierii, serwisowania i konserwacji elektrowni oraz strategicznych zakupów paliwa jądrowego. Posiada również dobrą znajomość polskiego rynku energetycznego, w tym wiedzę z zakresu zakupów węgla, rozwoju elektrociepłowni, zarządzania systemami ciepłowniczymi oraz rozwoju usług energetycznych. Przez 15 lat pracy w Polsce zajmował kierownicze stanowiska w takich firmach jak: Energokrak, EDF Polska, czy Dalkia Polska, w której przez 7 lat był Prezesem Zarządu.
Z wykształcenia jest magistrem inżynierem, absolwentem Centrale-Supelec, INSA. Ukończył liczne szkolenia m.in. zakresu strategii korporacyjnych, pozyskiwania nowych projektów i rozwoju biznesu, czy przywództwa biznesowego.
Rozwiń Zwiń

STANISŁAW GAWŁOWSKI

Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. klimatu, Senat RP
Senator RP X i XI kadencji.
Poseł na Sejm RP V, VI, VII i VIII kadencji.
Od 16 listopada 2007 r. do 15 czerwca 2015 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.
Rozwiń Zwiń

ANDRZEJ GÓRA

Doradca Zarządu, Grupa CRH, spółka LEVIAT
Rozwiń Zwiń

MATTHEW HONEYBEN

Partner, Energy & Climate Change Team in London, CMS
Matt jest partnerem w zespole ds. energii i zmian klimatycznych w Londynie, specjalizującym się w sektorze czystej energii, ze szczególnym uwzględnieniem energii jądrowej. Kształcił się na Uniwersytecie Oksfordzkim w Wielkiej Brytanii.
Ma ponad piętnastoletnie doświadczenie w reprezentowaniu deweloperów, korporacji, sponsorów, podmiotów państwowych, pożyczkodawców, funduszy infrastrukturalnych i agencji kredytów eksportowych w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym we wszystkich obszarach rozwoju projektów, przejęć i sprzedaży, joint ventures, finansowania projektów i finansowania venture capital.

Specjalizuje się w sektorze energii jądrowej, doradzając w zakresie konwencjonalnych projektów jądrowych na dużą skalę, a także projektów małych reaktorów modułowych i zaawansowanych technologii jądrowych. Jego ostatnie doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie rozwoju wszystkich aspektów nowych projektów jądrowych, w tym wyboru dostawcy reaktora jądrowego, zamówień inżynieryjnych i umów budowlanych, umów na dostawę paliwa, umów zakupu energii, wspólnych przedsięwzięć, ustaleń finansowych i likwidacji.

Matt doradza również w zakresie projektów związanych z energią odnawialną, w tym energią wiatrową, słoneczną, magazynowaniem energii w akumulatorach i przesyłem energii elektrycznej.

Rozwiń Zwiń

DR BOŻENA HORBACZEWSKA

Adiunkt w Katedrze Ekonomii II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Adiunkt w Katedrze Ekonomii II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Wykładowca akademicki z ekonomii i finansów, autorka
i współautorka ponad 30 artykułów naukowych i ekspertyz, w tym w zakresie ekonomicznych i finansowych zagadnień energetyki jądrowej oraz modeli biznesowych.
Od kilku lat zajmuje się problematyką energetyki jądrowej. Kierownik Studiów Podyplomowych Energetyka Jądrowa na SGH. Niezależny konsultant Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Współautorka Modelu SaHo.

Nagrodzona przez Rektora SGH Nagrodą indywidualną I-go stopnia za osiągnięcia stanowiące istotny wkład w rozwój nauki, m.in. opracowanie ekonomiczno-finansowych aspektów Modelu SaHo.
Rozwiń Zwiń

ŁUKASZ JAGIEŁŁOWICZ

Zastępca Dyrektora Pionu Prawnego, Polskie Elektrownie Jądrowe
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów Executive MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, a także Podyplomowych Studiów Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Przed zatrudnieniem w PEJ pełnił m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Regulacji i Spraw Międzynarodowych w PGNiG S.A. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu regulacji rynku energii.
Rozwiń Zwiń

WOJCIECH JAKÓBIK

Redaktor naczelny BiznesAlert.pl
Analitykiem sektora energetycznego.
Skończył politologię (licencjat) i stosunki międzynarodowe (magister). Prowadzi także działalność gospodarczą. Jest wykładowcą Kolegium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Administruje stronami internetowymi oraz społecznościowymi i zapewnia im treść.

Współzałożyciel i redaktor naczelny BiznesAlert.pl oraz członek redakcji kwartalnika „Sprawy Międzynarodowe”.
Rozwiń Zwiń

ŁUKASZ KOSZUK

Prezes Fundacji Forum Atomowe
Rozwiń Zwiń

DR INŻ. KRZYSZTOF KRÓL

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Dr inż. Krzysztof Król – od 2012 roku związany z Ośrodkiem Radioizotopów POLATOM NCBJ. Interesuje się zagadnieniami bezpieczeństwa radiologicznego, w szczególności tematyką zarzadzania bezpieczeństwem oraz CIMIC (współpraca cywilno-wojskowa) w tym zakresie.

Autor i współautor publikacji w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie, w tym:

Bezpieczeństwo radiologiczne – PWN (2024)
Ochrona czy obrona obiektów jądrowych – przyczynek do dyskusji – „BJiOR PAA” (2023)
Rozwój energetyki jądrowej w Polsce – perspektywa 2035 roku – Energetyka24 (2022)
Mobile Nuclear-Hydrogen Synergy in NATO Operations – “Energies” (2021)
Niezależność energetyczna Polski w formule synergii węglowo-jądrowej [w:] Bezpieczeństwo energetyczne – PWN (2018)
Rozwiń Zwiń

PIOTR KUMMER

Kierownik Projektu w Pionie Realizacji, Polskie Elektrownie Jądrowe
Kierownik Projektu w Pionie Realizacji PEJ, były dyrektor pionu budownictwa w Assystem UK. Posiada 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów z obszaru energetyki jądrowej w Wielkiej Brytanii (Hinkley Point C), Indiach czy Francji. Pracował jako projektant, specjalista BiM, główny wykonawca oraz inwestor z międzynarodowymi podmiotami, m.in. EDF, NNB GenCo, UK Ministry of Defence, Sellafield Ltd, Magnox. Ma strategiczne doświadczenie w budowaniu całego zakresu łańcucha dostaw dla inżynierii lądowej i projektach jądrowych.

Absolwent The University of Sheffield, Członek Brytyjskiego Instytutu Inżynierii Budownictwa.
W 2023 ukończył studia MBA na INSEAD i Wharton Business School.
Rozwiń Zwiń

PIOTR MATCZAK

Wice Prezes Zarządu Prysmian Poland
Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektrycznego o specjalizacji Wysokie Napięcia.

Od ponad 20 lat związany z systemami kablowymi Wysokich i Najwyższych Napięć, w firmach Elektrim Kable, Tele-Fonika Kable i Pfisterer.

Aktualnie Wice Prezes Zarządu Prysmian Poland Sp. z o.o.
Rozwiń Zwiń

MIŁOSZ MOTYKA

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Z wykształcenia jest magistrem inżynierem środowiska, absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zaangażowany w działalność społeczną, w latach 2017-2023 pełnił funkcję prezesa Forum Młodych Ludowców. Absolwent Szkoły Liderów Politycznych. Od 2019 roku rzecznik prasowy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Rozwiń Zwiń

MICHAŁ NIEWIADOMSKI

Founder and CEO Klub Energetyczny
Związany z mediami od blisko 30 lat. Pracował w Radiu Mazowsze, Rozgłośni Harcerskiej, Radiostacji, Polskim Radiu BIS, TVN CNBC, Programie Pierwszym Polskiego Radia i Rzeczpospolitej.
W 2021 r. otrzymał tytuł Osobowość Roku, nadawany przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej.
Rozwiń Zwiń

ROBERT PAPROCKI

Pełnomocnik Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. ds. Integracji Elektrowni Jądrowych z KSE
Robert Paprocki jest związany zawodowo z PSE od 27 lat, gdzie przez prawie połowę tego czasu był odpowiedzialny za pracę Krajowej Dyspozycji Mocy. Poza tym, uczestniczył w pracach nad wdrożeniem i rozwojem rynku energii elektrycznej oraz związanych z długoterminowym planowaniem rozwoju systemu. Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu do spraw integracji elektrowni jądrowych. Na wszystkich etapach kariery zawodowej istotnie zaangażowany w działalność międzynarodową, zwłaszcza w zakresie współpracy międzyoperatorskiej, jako członek wielu grup roboczych i decyzyjnych, w tym przewodniczący kilku z nich. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Operacyjnej regionalnej inicjatywy TSC oraz przedstawicielem PSE w Radzie Zarządzającej TSCNET. Autor i współautor ponad 40 publikacji dotyczących zagadnień z zakresu planowania rozwoju, rynku energii elektrycznej oraz zarządzania systemem zaprezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Ukończył Politechnikę Warszawską, członek SEP, PTN oraz IEEE.
Rozwiń Zwiń

DAGMARA PERET

ice President, Country Executive, GE Hitachi Nuclear Energy, Part of GE Vernova
Odpowiedzialna za rozwój i wdrożenie projektu małego reaktora modułowego BWRX300 w Polsce i regionie europejskim. Od tego roku odpowiada za budowę polskiego zespołu wspierającego realizację tego projektu. Odpowiada głównie za relacje z klientami, partnerami oraz instytucjami administracyjnymi i rządowymi.
Budowanie strategii łańcucha dostaw, w oparciu o silny lokalny kontent, pozostaje kluczowym obszarem strategii GEH w energetyce jądrowej w Polsce. Aktywnie zaangażowana w realizację polityki GE Vernova polegającej na przechodzeniu z energetyki węglowej na jądrową. Od ponad 20 lat uczestniczy w wielu projektach z zakresu energetyki konwencjonalnej, przemysłowej, ochrony środowiska, w tym flagowych projektach GE Power w Polsce. Członkostwo w Zespole Energetyki Jądrowej przy Polskiej Izbie Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska jest częścią jej działalności.

Dagmara jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych z zakresu Prawa Zamówień Publicznych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów MBA z zakresu energetyki na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Rozwiń Zwiń

BOGDAN PILCH

Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska
Bogdan Pilch, menadżer z długoletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w polskich i zagranicznych firmach sektora energetycznego (PGE Energia Odnawialna – Prezes Zarządu, GDF SUEZ— Wiceprezes Zarządu, Coastal Power-Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce, Hart Associates Inc. - Prezes Zarządu), gazowego ( Gaz de France Polska – Prezes Zarządu , Statoil Polska – Dyrektor ds. rynku gazu i energii), produkcyjnego (H. Cegielski Poznań - Prezes Zarządu), finansów (Biuro Maklerskie Magnus – Prezes Zarządu) i konsultingu (Bank Światowy- Konsultant, Chemkop - Dyrektor, BPK Kraków -
Dyrektor, CityProf - Dyrektor). Od 2019 r Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.
Doświadczenie w zarządzaniu, przygotowywaniu strategii rozwoju i projektów inwestycyjnych dla wielu firm. Udział w realizacji projektów inwestycyjnych w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej, uwzględniających pozyskanie finasowania dla tych projektów. Udział w strategicznych dla Polski inwestycjach w sektorze gazowym .Doświadczenie w zarządzaniu i restrukturyzacji firm oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wiedza i umiejętność współpracy z władzami centralnymi, samorządowymi i lokalnymi oraz instytucjami z otoczenia biznesowego. Duże doświadczenie we współpracy z mediami oraz czynny udział w licznych konferencjach, kongresach i seminariach. Członek wielu rad nadzorczych oraz izb i stowarzyszeń samorządu gospodarczego (SEO-Stowarzyszenie Energii Odnawialnej – Prezes Zarządu; Izba Gospodarcza Gazownictwa – Członek Zarządu).
Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (mgr. Inż. elektronik - specjalność automatyka przemysłowa). Ukończył również studia programu MBA w Poznaniu przy współpracy z Business School of Brussels i studia podyplomowe AGH Kraków/Politechnika w Lizbonie - energetyka i ochrona środowiska).
Rozwiń Zwiń

JUSTYNA PISZCZATOWSKA

Redaktor naczelan Green-news.pl
Dziennikarka i ekspertka specjalizująca się w tematyce energii, biznesu i zrównoważonego rozwoju. Publikowała m.in. w "Rzeczpospolitej" i "Dzienniku Gazecie Prawnej". Współtworzyła serwis WysokieNapiecie.pl. W latach 2015-2018 była czterokrotnie nagradzana w konkursie Towarowej Giełdy Energii za najlepsze artykuły poświęcone rynkom energii elektrycznej i gazu. W 2017 roku otrzymała tytuł Dziennikarza roku.
Rozwiń Zwiń

LESZEK RESNER

Dyrektor ds. Technologii i Rozwoju - Główny Technolog Zakładu Bydgoszcz
W ciągu 14 lat swojej pracy zawodowej w Tele-Fonika kable, zdobywał doświadczenie na różnych szczeblach oraz w różnych obszarach działalności firmy.
Począwszy od technologa produkcji, przez kierownika operacyjnego, szefa produkcji, dyrektora sprzedaży i rozwoju systemów Wysokich Napięć, po dyrektora d.s. technologii i rozwoju zakładu Bydgoszcz którym jest obecnie.

W międzyczasie nieustannie rozwijał swoje kompetencje, kończąc m.in. studia z zakresu Zarządzania i Marketingu oraz Zarządzania Operacyjnego z metodami Lean Six Sigma, zdobywając certyfikat black belt six sigma.
Nie ustając w zdobywaniu nowej wiedzy kontynuuje naukę, będąc studentem ostatniego roku studiów doktoranckich w dyscyplinie inżynierii materiałowej.

Autor kilku publikacji naukowych na temat budowy kabli energetycznych, m.in. modyfikowania materiałów izolacyjnych oraz innowacyjnych rozwiązań w obrębie uszczelnienia promieniowego.
Pasjonat nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań, lubiący wyzwania. Z drugiej strony, świadomy i pragmatycznie analizujący uzasadnienie biznesowe każdego przedsięwzięcia.
Rozwiń Zwiń

SZCZEPAN RUMAN

Prezes Zarządu, Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria
Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim a także studiów Full-time MBA na IESE Business School w Barcelonie oraz The Wharton School of the University of Pennsylvania w Filadelfii.

Menadżer z krajowym i zagranicznym doświadczeniem w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz w firmach doradztwa strategicznego. Uczestniczył w procesach inwestycji, przejęć i budowy nowych przedsiębiorstw. Od ponad trzech lat Prezes Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A. (do października 2022 r. Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.) wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu.

Z powodzeniem wdraża proces zielonej transformacji Spółki.
Rozwiń Zwiń

ANDRZEJ SIDŁO

Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Główny Specjalista w Ministerstwie Klimatu I Środowiska, Departament Energii Jądrowej
Odpowiedzialny za aspekty przemysłowe wdrażanego programu jądrowego:
- zmapowanie kompetencji i doświadczeń krajowego przemysłu pod kątem realizacji prac w sektorze
jądrowym,
- realizacja działań stymulujących krajowy przemysł do współpracy ze światowym sektorem jądrowym:
przygotowanie i realizacja serii szkoleń oraz działań informacyjnych dla krajowego przemysłu, głównie
w obszarze funkcjonowania norm i standardów technicznych: ASME sec. III, ACI, IEEE, RCC, ISO
19443, KTA, innych oraz promocja krajowych przedsiębiorstw na światowych rynkach
– organizacja min. 30 profilowanych misji gospodarczych oraz forów biznesowych w Polsce,
- kształtowanie regulacji technicznych w zakresie wprowadzenia do polskiego systemu
normalizacyjnego międzynarodowych standardów jądrowych,
- zaangażowany w prace grup roboczych NuclearEurope (byłe Foratom) w zakresie optymalizacji
procesów supply chain na poziomie UE,
- zaangażowany w projekty dotyczące transferu jądrowego R&

2004-2012 Project manager/Project director w Polimex-Mostostal/ZREW – przygotowanie, realizacja, nadzór nad projektami inwestycyjnymi, modernizacyjnymi i remontowymi w sektorze energetycznym (w tym w obiektach jądrowych), petrochemicznym, stalowym, papierniczym. Łącznie kilkadziesiąt zrealizowanych projektów na terenie UE.
Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (mgr finansów i bankowości) oraz podyplomowych studiów MBA
na Université I Lille we Francji (Insitut d’Administration des Entreprises).
Rozwiń Zwiń

JOANNA SMOLIK

Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego
W BGK pracuje od 2010 r., jako specjalista i ekspert w Departamencie Finansowania Strukturalnego , a od 2014 r. jako dyrektor biura odpowiedzialnego za strukturyzację finansowania dla sektora energetycznego, transportowego i komunalnego. W 2020 r. objęła funkcje dyrektora Biura Strukturyzacji Transakcji Trudnych zajmującego się wczesną restrukturyzacją przedsiębiorstw. Od kwietnia 2021 r. jest dyrektorem Departamentu Relacji Strategicznych, którego głównym zadaniem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski poprzez dostarczanie rozwiązań finansowych oraz kompleksowej obsługi bankowej dla kluczowych podmiotów gospodarczych.

W BGK jest także dyrektorem programu „Bezpieczeństwo strategiczne”. Celem programu jest wypracowywanie i wdrożenie rozwiązań finansowych odpowiadających na potrzeby rynkowe w obszarze energetyki, sektora paliwowego, obronności i cyberbezpieczeństwa.

Oprócz pracy w BGK, swoje doświadczenie zawodowe zbierała m.in. w TFI Energa SA, gdzie była dyrektorem Biura Zarządzania Aktywami Niepublicznymi. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „finanse i bankowość” oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku „ekonomia”.

Prywatnie, lubi aktywnie spędzać swój wolny czas, interesuje się także architekturą wnętrz.
Rozwiń Zwiń

PAWEŁ SMOLIŃSKI

Dyrektor Departamentu Innowacji, Urząd Dozoru Technicznego
Odpowiedzialny w Urzędzie Dozoru Technicznego za obszar energetyki jądrowej, a także innowacji i rozwoju. Ukończył studia na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w specjalności Automatyka, a także menedżerskie studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe Energetyka Jądrowa na Wydziale MEL Politechniki Warszawskiej. W UDT odpowiadał do tej pory m.in. za takie projekty jak drony w inspekcji, robotyzacja, cyberbezpieczeństwo systemów przemysłowych, wykorzystanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.
Rozwiń Zwiń

PIOTR TOMCZYK

Członek Zarządu ENPROM
Członek zarządu ENPROM, dyrektor ds. przygotowania inwestycji i marketingu. Odpowiada za proces ofertowania i pozyskiwania nowych kontraktów, a przede wszystkim współtworzy rozwiązania zapewniające skuteczność prowadzenia i realizacji projektów. Dba, by inwestycje klientów ENPROMu były realizowane efektywnie, bezpiecznie i przy wykorzystaniu najlepszych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych.

Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Ma za sobą dwie dekady doświadczenia w branży budownictwa elektroenergetycznego. Praktyczne doświadczenia zdobywał w roli kierownika nadzorującego projekty zarówno w Polsce, jak i za granicą, a od dziesięciu lat zarządza realizacją kontraktów jako dyrektor w ENPROM.
Rozwiń Zwiń

PIOTR WIŚNIEWSKI

Quality Assurance Manager Orlen Synthos Green Energy
Rozwiń Zwiń

WOJCIECH WROCHNA

Wiceprezes Zarządu Orlen Synthos Green Energy
Wojciech jest prawnikiem, specjalizuje się w prawie europejskim, szczególnie prawie konkurencji, pomocy publicznej i regulacji sektorowej oraz obsłudze inwestycji i transakcji na rynkach regulowanych. Posiada doświadczenie w pracy w instytucjach europejskich, jak również w instytucjach rządowych. Jest partnerem, szefem Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko w kancelarii Kochański&Partners. Pracował również jako doradca polskich spółek energetycznych PGE EJ1 (GK PGE) oraz PSE SA, gdzie zajmował się regulacją sektora energii, prawem UE, oraz kwestiami pomocy publicznej. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ukończył także studia doktoranckie z zakresu prawa. Jest także absolwentem Uniwersytetu Roberta Schumana w Strasburgu (prawo międzynarodowe, europejskie i porównawcze), ukończył także studia podyplomowe z zakresu european litigation na Międzynarodowym Instytucie Uniwersyteckim w Luksemburgu.
Rozwiń Zwiń

KATARZYNA ZASADNI

Senior Lead Engineer at Pallas, Netherlands Women in Nuclear Polska
Wiodący inżynier systemów reaktora oraz systemów pomocniczych z wieloletnim doświadczeniem przy projektowaniu, budowie i odbiorach reaktorów EPR i VVER typu PWR, oraz reaktorów BWR i wody ciężkiej typu otwartego. Pani Katarzyna nadzorowała prace projektantów, dostawców technologii i wykonawców z ramienia inwestora i głównego wykonawcy przy projektach elektrowni jądrowych Olkiluoto 3 oraz Hanhikivi 1 w Finlandii, reaktorów BWRX-300 w Polsce i reaktora badawczego Pallas w Holandii, gdzie pełni funkcję starszego inżyniera wiodącego.
Przed wstąpieniem do energetyki jądrowej, Pani Katarzyna nadzorowała prace przy projektach elektrowni konwencjonalnych Włocławek i Pątnów w Polsce oraz innych obiektów energetyki konwencjonalnej w Europie i na Bliskim Wschodzie.
Absolwentka wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i wydziału Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu LUT w Lapperanta w Finlandii.
Pani Katarzyna jest członkiem Zarządu Women in Nuclear Polska by promować energię jądrową, zrównoważone podejście w jej wytwarzaniu oraz by zachęcać kobiety do pracy w tej dziedzinie nauki.
Rozwiń Zwiń

DR MATEUSZ ZAWISTOWKI

Zenith Al
Managing Director w funduszu venture capital ffVC, ekspert rynku energetycznego, partner zarządzający Zenith Energy.
Doktor nauk prawnych, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego.
Członek Rady Fundacji Kościuszkowskiej.
Rozwiń Zwiń