RAPORT: ŁAŃCUCH WARTOŚCI ENERGETYKI JĄDROWEJ W POLSCE

Celem raportu pt. Łańcuch wartości energetyki jądrowej w Polsce jest zdefiniowanie kluczowych czynników sukcesu rozwoju energetyki jądrowej

w Polsce oraz ocena zdolności i zdefiniowanie warunków jakie muszą spełnić krajowe przedsiębiorstwa aby w optymalny sposób uczestniczyć w tym procesie (maksymalizując udział tzw. local content).

Wnioski wynikające z raportu pozwolą na ocenę kilku scenariuszy rozwoju energetyki jądrowej uwzględniając zachodzące zmiany
w strukturze wykorzystania różnych paliw i źródeł energii oraz rolę tzw. małego i dużego atomu.

Przedstawione rekomendacje pozwolą na zaplanowanie rynkowych i instytucjonalnych instrumentów wsparcia dla rozwoju tej dziedziny energetyki
w Polsce.

Zawartość merytoryczna raportu:

ŁAŃCUCH WARTOŚCI ENERGETYKI JĄDROWEJ – KONCEPCJA BADANIA

ŚWIATOWY RYNEK ENERGETYKI JĄDROWEJ, PLANY I KIERUNKI JEGO ROZWOJU:

 • energetyka jądrowa na świcie;
 • charakterystyka reaktorów będących w eksploatacji;
 • nowe reaktory jądrowe – plany i kierunki rozwoju energetyki jądrowej;
 • małe reaktory modułowe (SMR);
 • pozycja energetyki jądrowej w polityce klimatycznej UE;
 • perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce w kontekście polityki klimatycznej UE.

TECHNOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU ENERGETYKI JĄDROWEJ:

 • rodzaje elektrowni i reaktorów jądrowych;
 • charakterystyka wybranych konstrukcji reaktorów jądrowych;
 • światowy rynek technologii energetyki jądrowej;
 • specyficzne cechy rynku;
 • rynek dostawców technologii.

PALIWO JĄDROWE:

 • światowy rynek paliwa jądrowego;
 • łańcuch paliwa jądrowego;
 • zasoby uranu i jego rynki;
 • zasoby uranu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej;
 • wydobycie i konwersja uranu;
 • wzbogacanie uranu i produkcja paliwa jądrowego;
 • ponowne wykorzystanie paliwa jądrowego.

KRYTYCZNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM SKŁADOWANIA ORAZ
ZARZĄDZANIA ODPDAMI RADIOAKTYWNYMI

POTENCJALNE MODELE FINANSOWANIA ENERGETYKI JĄDROWEJ

POTENCJAŁ POLSKICH PRZEDSIEBIORSTW ORAZ INSTYTUCJI POSIADAJĄCYCH
WIEDZĘ I PRZEWAGI DO BUDOWANIA ENERGETYKI JĄDROWEJ W POLSCE:

 • krajowy potencjał B+R w obszarze energetyki jądrowej – wyniki badań jednostek
  naukowych i badawczych;
 • krajowy potencjał przedsiębiorstw – wyniki badań przedsiębiorstw;
 • local content – włączanie krajowych przedsiębiorstw w proces budowy energetyki
  jądrowej – wyniki badań dostawców technologii;
 • scenariusze rozwoju, potencjał i wyzwania – duże i małe reaktory jądrowe.

Raport został przygotowany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Instytutem Energetyki
oraz Klubem Energetycznym.